fbpx

Jako inkubator warsztatowy SWAP jesteśmy współorganizatorami sieradzkiej półkolonii teatralnej dla

dzieci w wieku 12-14 lat. Kolonia trwa w terminie od 30 lipca, lecz kadry poszukujemy na 3 dni, w

przedziale czasowym 6-8 sierpnia.

 

Potrzebujemy 2 osób posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi w powyższej grupie wiekowej:

– prowadzącego/cą zajęć teatralnych, komunikatywną i cierpliwą osobę z wiedzą, którą chciałaby

przekazać naszym uczestnikom (mile widziane elementy improwizacji teatralnej)

– prowadzącego/cą zajęć wokalnych dla dzieci, z wyrozumiałym podejściem i ręką do dzieci

(oczywiście umiejącego śpiewać)

 

Prawa do opieki nad grupami dzieci niewymagane – na kolonii obecna będzie kadra opiekuńcza.

 

Grupy pojedynczych zajęć liczą 10 dzieci

Warsztaty mają miejsce po 6h dziennie z przerwami – pierwsze 3h to II tury warsztatów dla grup 10

osobowych, drugie 3h – praca w pełnej grupie (20 os.) koordynowana przez obu prowadzących naraz.

Wynagrodzenie wynosi 300 zł za dzień warsztatów – w sumie 900 zł za wyjazd (netto).

Organizatorzy pokrywają dojazd, zakwaterowanie i wyżywienie. Czas poza warsztatami jest do

dowolnej dyspozycji artystów – przewidziana również nieobowiązkowa integracja.

 

Półkolonia jest finansowana ze środków z grantu społecznego. Program artystyczny pozostaje do

indywidualnego doprecyzowania z prowadzącymi.

Oferty prosimy kierować do czwartku 08.03, do 21:00 na maila kontakt@warsztaty-swap.pl

 

Czekamy na Was w naszych szeregach! 🙂