fbpx

Regulamin programu ambasadorskiego Varsztatovni

Oraz polityka prywatności

1. Jednostką organizacyjną programu ambasadorskiego jest Fundacja SWAP – Spontaniczne Warsztaty Artystyczno – Praktyczne z siedzibą przy ul. Kwitnącej 5/45 w Warszawie (KRS 0000740077 NIP: 1182177063) posługująca się nazwą handlową i znakiem towarowym “Varsztatovnia“, zwana dalej Organizatorem.

2. Warunkiem udziału w programie ambasadorskim jest bycie uczestnikiem warsztatów organizowanych przez Organizatora w roku bieżącym (za które nie uzyskano zwrotu) lub podpisanie umowy partnerskiej z Organizatorem w przypadków ambasadorów zewnętrznych. Jeśli ambasador nie jest uczestnikiem warsztatów – umowę partnerską może zawrzeć w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że bez niej nie otrzyma wypłaty marży od pozyskanych zapisów.

3. Po przystąpieniu do programu i akceptacji udziału przez Organizatora Ambasadorowi przysługuje marża w wysokości 7% od każdego pozyskanego przez niego uczestnika, od każdej pozyskanej kwoty wpisowej za zajęcia. Za pozyskane kwoty wpisowe uznaje się kwoty wpłacone przez zapisujących się, których wizyta zakończona zapisem odbyła się przez personalny link afiliacyjny, lub zarejestrowanych przez system afiliacji zapisujących się, którzy w przeciągu maksymalnie czterech dni (96 godzin) przed zapisem odwiedzili stronę Varsztatovni z linka afiliacyjnego, wracając później z użyciem dowolnego linka, by dokończyć zapis

4. Jeżeli uczestnik zapisujący się dokonuje konwersji z dwóch, lub więcej linków afiliujących w terminie rejestracji systemowej, marża przyznawana jest właścicielowi ostatniego linka afiliacyjnego, który odwiedził zapisujący się.

5. Marża przyznawana jest tylko od uczestników, którzy nie otrzymają zwrotu kwoty wpisowej. Jeśli uzyskają częściowy zwrot – marża jest przyznawana od kwoty niezwróconej

6. Pozyskany zapis zostaje uznany pod warunkiem, że zapisujący się nie był nigdy klientem Varsztatovni, oraz nie zapisuje się z wykorzystaniem opcji zniżki grupowej, w grupie z Ambasadorem, który pozyskał zapis

7. Wypłaty marż od pozyskanych uczestników odbywają się od miesiąca, do pięciu tygodni po zapisie uczestnika, by uniknąć ewentualnego wykorzystania systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem, oraz potwierdzić uczestnictwo zapisywanego uczestnika w warsztatach

8. Marża nie jest przyznawana od uczestników, którzy byli w przeszłości uczestnikami zajęć w Varsztatovni, oraz od uczestników którzy zapisują się w grupie z Ambasadorem, który pozyskał zapis

9. Wypłaty są dokonywane przelewem zwrotnym, w postaci zwrotu częściowego za zajęcia, w których uczestniczył Ambasador, oraz przelewem bankowym na podstawie umowy partnerskiej jeśli Ambasador nie był w bieżącym roku uczestnikiem zajęć.

10. Jeśli marża z kwot wpisowych pozyskanych przez Ambasadora, który był uczestnikiem zajęć przekroczy sumę jego wpłat za zajęcia, niezbędne jest podpisanie umowy partnerskiej, by dalsze wypłaty marży były możliwe. W przypadku podpisania umowy partnerskiej – marża od pozyskanych zapisów jest kwotą brutto.

11. Zgłoszenie udziału w programie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.

12. Administratorem danych osobowych jest Fundacja SWAP – Spontaniczne Warsztaty Artystytczno – Praktyczne z siedzibą na ul. Kwitnącej 5/45 w Warszawie (KRS 0000740077 NIP: 1182177063)

13. Uczestnicy oraz wszystkie osoby których danych osobowych Fundacja jest administratorem mają prawo w każdej chwili wycofać zgodę do ich przetwarzania. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych wiąże się z rezygnacją z udziału w programie ambasadorskim, do momentu jej przywrócenia.

„W razie pytań zapraszamy do kontaktu!”

– Gustav; Maskotka Varsztatovni