fbpx

Regulamin konkursu „Okiem uczestnika”

Oraz polityka prywatności

 1. Organizatorem konursu jest Fundacja “SWAP – Spontaniczne Warsztaty Artystyczno – Praktyczne” z siedzibą na ul. Kwitnącej 5/45 w Warszawie (KRS 0000740077 NIP: 1182177063) posługująca się nazwą handlową i znakiem towarowym “Varsztatovnia“, zwana dalej Organizatorem.

 2. Konkurs jest przeznaczony dla dorosłych uczestników warsztatów i zajęć w formie stacjonarnej i zdalnej, organizowanych przez Organizatora. Uczestnik w rozumieniu regulaminu to każda osoba, która była obecna na przynajmniej jednych warsztatach. 

 3. Miejscem przeprowadzenia konkursu jest terytorium Rzeczpospolitej Polski.

 4. Okres trwania I tury konkursu to jeden miesiąc (01.10.2020 – 31.10.2020). W przypadku ogłoszenia następnych tur konkursu na następne miesiące okres trwania następnych tur wynosi jeden miesiąc, od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, na który ogłoszony została dana tura konkursu.

 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest :

  – udostępnienie autorskiego zdjęcia zrobionego podczas warsztatów organizowanych przez Organizatora na platformie Facebook lub Instagram.

  – W poście ze zdjęciem oznaczenie profilu organizatora (Profil „Varsztatovnia” w przypadku postu na portalu Facebook lub profil „@varsztatovnia” w przypadku postu na portalu Instagram),

  – umieszczenie frazy „#wezsiebienawarsztat” w treści posta, oraz oznaczenie posta jako publiczny.

  – zamieszczenie posta w okresie trwania dowolnej tury konkursu

  – zamieszczenie posta z profilu o stażu minimum 6 miesięcy, w którego liście obserwowanych stron facebookowych znajduje się proil organizatora (jeśli post konkursowy jest zamieszczony w serwisie Instagram, może to być też profil instagramowy Organizatora)

 6. Po zakończeniu ogłoszonej tury konkursu Organizator w przeciągu 5 dni kalendarzowych ogłasza zwycięzce tury konkursowej (czyli autora najciekawszego posta konkursowego). Zwycięzca jest wybierany przez jury powołane przez Organizatora. Pod uwagę brana jest wartość kreatywna posta, jakość zdjęcia konkursowego, oraz treść tekstowa posta. Organizator ma prawo zweryfikować, czy wybrany zwycięzca jest uczestnikiem zajeć Organizatora i w przypadku nieudanej weryfikacji – przyznać nagrodę innemu uczestnikowi konkursu na podstawie powyższych kryteriów. Wręczenie nagród odbywa się drogą mailową na mail uczestnika konkursu.

 7. Nagrodą dla zwycięzcy konkursu jest voucher zapisowy o wartości 570zł, który można wykorzystać przy zapisie na zajęcia Organizatora, ważny przez rok od wydania. Voucher nie może być wymieniony na gotówkę i może być wykorzystany tylko przez laureata konkursu.

 8. Wszystkich uczestników konkursu obowiązuje polityka prywatności Organizatora zawarta w regulaminie warsztatów.

 9. Udział w konkursie wiąże się ze zgodą na wykorzystanie publikowanych treści konkursowych w materiałach promocyjnych i wizerunkowych Organizatora, oraz zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika, jeśli jest on zawarty w przesłanym zdjęciu konkusowym.

 10. Spory i reklamacje związne z konkursem są rozstrzygane przez organizatora do 10 dni roboczych. Reklamacje i zapytania należy wysyłać drogą mailową na adres [email protected]

W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

– Zespół Varsztatovni