fbpx

Poznaj wizję społeczną Varsztatovni.

W Fundacji Varsztatovnia myślimy długodystansowo i dbamy o to, by nawet najmniejsze działania przyczyniały się do wyznaczonej przez nas wizji. Jaka to wizja? 

Poniżej znajdziesz wizję Społeczeństwa Przyszłości – kierunek, w którym chcielibyśmy, by podążały zmiany. Podzieliliśmy ją na cztery ważne dla nas sektory – Sztukę i Kulturę, Edukację, Biznes i Społeczeństwo.

Skąd wzięło się Społeczeństwo Przyszłosći?

– Wizja społeczna, którą widzisz poniżej, dojrzewała w nas od poczatku istnienia Fundacji. Zagadnienia, które w niej poruszamy, były przedmiotem naszych działań od dawna – teraz postanowiliśmy ją sprecyzować.

Dlaczego akurat te cele?

– Wiemy, że nasza wizja nie porusza wszystkich palących kwestii społecznych. Postanowiliśmy sprecyzować ją do zagadnień, na które nasza Fundacja ma realny wpływ oraz wiedzę i ekspertyzę. Chcemy myśleć ambitnie, ale również realistycznie.

Czy te cele chcemy osiągnąć sami?

– Nie, to niemożliwe. Nasza wizja społeczna jest kierunkiem, do którego dążymy, ale by realnie się do niej zbliżać, pracujemy ramię w ramię z innymi organizacjami oraz naszymi beneficjentami. 

 

Czy mogę przyczynić się do wizji Społeczeństwa Przyszłości?

– Tak! Każdy z nas ma wpływ na to, jak kształtuje się nasze otoczenie. Jeśli zgadzasz się z naszą wizją, wybierz najbardziej interesujące Cię tematy i działaj na własną rękę lub zaangażuj się jako wolontariusz_ka Fundacji. 

Fundacja Varsztatovnia

Jesteśmy ogólnopolską fundacją zajmującą się promocją sztuki niezależnej i inicjatyw społecznych, największym w Polsce organizatorem warsztatów wokalnych i pisania kreatywnego oraz liderem branży w innych dziedzinach sztuki. Pracujemy na rzecz edukacji i powszechności kultury, będąc częścią międzynarodowych inicjatyw, projektów publicznych oraz w ramach własnych założeń statutowych, działając w ośmiu największych miastach Polski.

Wartości, którymi kierujemy się w działaniu, to autentyczność, wolność ekspresji, odpowiedzialność społeczna, różnorodność oraz nieskrępowana kreatywność i budowanie społeczności.

Wierzymy, że sztuka, edukacja i działanie są ważne i leżą u podstaw zdrowego, zrównoważonego społeczeństwa. Budujemy społeczność opartą na wspólnym działaniu i innowacji, wspierając lokalne inicjatywy, niezależnych_ne artystów_tki, oraz angażując naszych beneficjentów do działania na rzecz wspólnych celów i założeń.

Przekaż 1,5% swojego podatku na Fundację Varsztatovnia! W formularzu PIT wpisz KRS 0000270261 oraz cel szczegółowy VARSZTATOVNIA 17977. Dziękujemy!

Społeczeństwo przyszłości

Cele społeczne Fundacji Varsztatovnia

Sztuka i kultura  

Wierzymy, że sztuka łagodzi obyczaje. W Społeczeństwie Przyszłości chcemy, by była ona powszechnie dostępna, zaangażowana społecznie, niezależna oraz by służyła jako medium komunikacji.

W Społeczeństwie Przyszłości:

► Kultura i sztuka są powszechne i łatwodostępne, ponieważ:

– Obywatele_lki mają aktywny kontakt ze sztuką i częściej niż obecnie obcują z nią z wyboru, uczęszczając do muzeów czy na zajęcia artystyczne

– Wrażliwość staje się cenioną cechą, promowaną przez dyskurs publiczny

– Wzrasta wartość estetyki oraz komunikacji przez sztukę w dyskursie społecznym

– Sztuka jest zaangażowana społecznie i spełnia cele społeczne. Jest polem do dialogu światopoglądowego

– Sztuka finansowana ze środków publicznych nie agituje politycznie

– Finansowanie projektów kulturalno-artystycznych jest niezależne od kwestii światopoglądowych

► Rynek sztuki staje się mniej ekskluzywny, ponieważ:

– Doceniana jest wartość sztuki niezależnej, obniża się próg wejścia na rynek artystyczny

– Artyści_stki zawierają kooperatywy i współpracują, a na rynku sztuki powstaje kultura wymiany doświadczeń

– Biznes aktywnie wspiera kulturę dając artystom_tkom niezbędne narzędzia i zasoby do rozwoju

  Co robimy w tym kierunku?

Powszechność kultury i sztuki jest celem, którym Varsztatovnia kieruje się od samego początku. By spełnić powyższe cele, zrealizowaliśmy poniższe projekty:

– By zredukować ekonomiczną barierę kontaktu ze sztuką, we współpracy z naszymi partnerami oraz samodzielnie organizowaliśmy bezpłatne dla uczestników_czek zajęcia teatralne, manualne, wokalne, kreatywne oraz fizyczne. Przykładami takich działań jest seria warsztatów jogi dla seniorów_rek w MOPS Kraków, warsztaty pisania kreatywnego dla MOPS Kędzierzyn-Koźle, warsztaty z robienia lasów w słoiku i stroików świątecznych w BOK Białołęka, bezpłatne zajęcia w ramach TEDx Wiertnicza Sreet, program Inkubator Varsztatovni, w ramach którego realizujemy bezpłatne warsztaty z lokalnymi wschodzącymi artystami_tkami, nieodpłatne warsztaty improwizacji, komiksu i tańca dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Gnieźnie, warsztaty rękodzieła i upcyklingu dla dzieci w Teatrze Syrena, bezpłatne zajęcia analizy filmowej online lub Otwarte Warsztaty Teatralne w  warszawskim Teatrze Baza.

– W celu promocji wschodzących wokalistów_tek oraz lokalnych ośrodków kultury i biznesów zaangażowanych artystycznie w latach 2018 – 2020 zrealizowaliśmy 28 koncertów wokalnych w kilkunastu miejscach w całej Polsce. Na wszystkie koncerty obowiązywał bezpłatny wstęp.

– Realizujemy artystyczne wydarzenia charytatywne takie jak seria koncertów muzyki elektronicznej 'REM’ realizowana we współpracy z warszawskim lokalem Elementy – 100% przychodu ze sprzedaży wejściówek przekazaliśmy na realizację bezpłatnych warsztatów artystycznych dla domu dziecka „Radosny Dom” w Warszawie (1. edycja) oraz organizację bezpłatnych lekcji języka polskiego dla imigrantów (2. edycja).

– Celem wyrównywania szans i ułatwienia dostępu do sztuki w Fundacji obowiązuje zniżka 35% dla osób niepełnosprawnych przy zapisie na dowolne zajęcia grupowe.

– Integrujemy społeczność artystów_tek i instytucji kultury. W 2019 roku współpracowaliśmy z około 80 niezależnymi artystami_tkami, instytucjami kultury, biznesami zaangażowanymi kulturalnie oraz innymi partnerami. Tworzymy miejsca pracy dla rozwijających się artystów_tek, wspierając ich merytorycznie oraz rzeczowo w wejściu na rynek sztuki. Prowadzimy grupę dla początkujących artystów_tek na Facebooku, gdzie dzielimy się wskazówkami i feedbackiem.

– Promujemy niezależnych twórców_twórczynie – np. w formie wywiadów z artystami_tkami, z którymi współpracuje Fundacja pod hashtagiem #HomoArtes. W ramach działań na naszych social mediach udostępniamy wartościowe prace nadesłane przez naszych_e podopiecznych_e szerszej publice (możesz wysłać nam swoje prace drogą mailową).

– W ramach działań Varsztatovni wpieramy sztukę niezależną – festiwale (Festiwal Teatralny w Liceum Kochanowskiego – jako sponsor, Festiwal Kultura NiePonura – jako partner merytoryczny / medialny, Festiwal SOFA – jako dwukrotny sponsor, Festiwal Live for Life – jako sponsor, Projekt ZaINTERESowani jako partner merytoryczny / medialny i inne) oraz inicjatywy artystyczne – np. Spektakl „Przemiany” Teatru Studio (partnerstwo medialne).

– Promujemy niezależną sztukę filmową – w ramach organizowanych przez nas bezpłatnych Wieczorów Filmowych w Varsztatovni organizujemy seanse filmów niezależnych i dyskusję z udziałem ich twórców. Celem wydarzenia jest promocja wschodzących artystów, tworzenie kultury wymiany informacji zwrotnej i umożliwianie filmowcom networkingu pod następne projekty.

– Relizujemy spektakle teatralne z uczestnikami_czkami naszych zajeć i niezależnymi artystami_tkami – np. wystawiony przez nas w 2020 monodram Weroniki Walasiewicz (realizacja prób i spektaklu) oraz autorski spektakl uczestników_czek zajęć teatralnych pt. „W Labiryncie” w warszawskim Teatrze Baza. Od roku 2021 realizujemy również krótkometrażowe produkcje filmowe przy realizacji których współpracujemy z niezależnymi twórcami_twórczyniami.

– By ułatwić uczestnictwo w warsztatach artystycznych mieszkańcom_nkom wsi i małych miast, nasze zajęcia odbywają się również w formie online.

– Tworzymy społeczność skupioną na sztuce i podejmujemy działania informacyjno-edukacyjne przez nasze kanały socjal media, newslettery i bezpłatne publikacje.

Edukacja 

Skuteczna edukacja to podstawa zdrowego i działającego społeczeństwa. Uważamy, że w sektorze edukacji niezbędna jest reforma, która pozwoli jej nadążać za zmieniającymi się realiami obecnych rynków i społeczeństw.

W Społeczeństwie Przyszłości:

► Edukacja jest nowoczesna i dopasowuje się do zmian, ponieważ:

– Szkoły i placówki oświaty stosują nauczanie projektowe

– Edukacja kładzie większy nacisk na kompetencje miękkie, tak ważne w zmieniającym się rynku pracy

– Mniejsza jest waga matury – rekrutacja bazuje m. in. na egzaminach wstępnych oraz osiągnięciach pozaszkolnych

– Stosowane są oceny opisowe. System oceniania bierze pod uwagę możliwości i talenty ucznia_uczennicy oraz jego_jej angaż społeczny i biznesowy

– Stypendia i świadczenia edukacyjne są uzależnione również od osiągnięć pozaszkolnych i prywatnych

► Placówki edukacji są niezależne, ponieważ:

– Finansowanie edukacji jest niezależne od kwestii światopoglądowych

– Oświata nie wpływa na poglądy uczniów_uczennic, akceptuje je i pozwala uczniom_uczennicom na kształtowanie własnych opinii

– Edukacja daje narzędzia do rozwiązywania problemów, ale to uczniowie_uczennice decydują, jakie problemy są dla nich ważne

 Co robimy w tym kierunku?

Naszym celem jest, by edukacja stała się bardziej inkluzywna, niezależna, oparta na projektach z większym naciskiem na praktykę. Oto jakie działania podejmujemy w tym kierunku:

– Pracujemy nad nowymi metodykami nauczania. Fundacja Varsztatovnia jest częścią międzynarodowego projektu I-STEM, który opracowuje rekomendowaną przez UE podstawę programową zawierającą metodyki edukacji artystycznej w nauczaniu przedmiotów ścisłych. W ramach projektu opracowujemy e-book, warsztaty dla uczniów_uczennic ze szkół partnerskich w Holandii, Irlandii, Finladii i Polsce, wymianę uczniowską, szkolenia dla nauczycieli_lek, przygotowanie filmu animowanego, platformę wiedzy oraz międzynarodową konferencję tematyczną. Więcej o projekcie można znaleźć tutaj.

– Promujemy edukację projektową. We współpracy z Fundacją Zwolnieni z Teorii oraz innymi partnerami zachęcamy młodych ludzi do inicjowania projektów społecznych. Wspieramy niezależne projekty jako mentor, partner merytoryczny oraz patron, ponieważ wierzymy, że oddolne działania są potrzebne by budować działające społeczeństwo – przykładami takich projektów są uczniowskie inicjatywy 'Kultura NiePonura’, projekt 'Świadomi Prawa’ czy projekt 'Zainteresowani’

– Integrujemy społeczność działaczy_czek. W ramach działań Fundacji tworzymy społeczność aktywistów_tek i liderów_rek zmiany, dając im przestrzeń do wymiany doświadczeń i owocngo dialogu (np. autorskie Stołeczne Spotkania Społeczne lub autorskie Popołudnia Inspiracji w CK Targowa). Fundacja jest obecna w życiu III sektora – bierzemy aktywny udział w wydarzenaich takich jak TEDx Wiertnicza Street, Youth Future Conference, Konferencja Młodych Liderów, Konferencja Przyszłości Partycypacji Obywatelskiej, Kongres Młodych MDK Pruszków i inne, prowadząc panele dyskusyjne lub wspierając te wydarzenia jako partner.

– Edukujemy niestandardowo. Nasza kadra warsztatowa jest w całości złożona z niezeleżnych praktyków, którzy korzystają z nowoczesnych metodyk nauczania, przekazując dalej narzędzia, z których korzystają.

– Udzielamy zniżek dla uczniów_uczennic wybranych placówek edukacyjnych, by ułatwić łączenie edukacji oświatowej z edukacją artystyczną.

Biznes 

Biznes to przede wszystkim ludzie. Wierzymy w biznes odpowiedzialny społecznie, inkluzywny i zaangażowany w zrównoważony rozwój i edukację.

W Społeczeństwie Przyszłości:

► Biznes wspiera edukację i działa społecznie, ponieważ:

– Sektor biznesu blisko współpracuje z sektorem akademickim, dostarczając staże i ekspertyzę w zamian za wyspecjalizowane kadry

– Powstają konkursy stażowe i stypendia sponsorowane

– W szkołach wyższych powstają specjalizacje branżowe

– Powstają konferencje branżowe dla młodych ludzi oraz kółka studenckie profilowane pod zawody przyszłości

– Zacieśnia się współpraca III sektora z biznesem, firmy chętnie angażują się w działania CSR

– Powstają niezależne inicjatywy promujące przedsiębiorczość

► Biznes jest interdyscyplinarny i kreatywny, ponieważ:

– Praca projektowo-interdyscyplinarna staje się normą. Organizacje rekrutują kadry pod założenia projektów, nie zestawy obowiązków. Rośnie waga kompetencji miękkich w biznesie, a testy osobowościowe przy rekrutacji są powszechną praktyką

– Popularyzują się zawody wolne i rzemieślnicze, powstają szkolenia i kursy dla przedstawicieli zawodów wolnych

– Małe biznesy są częścią społeczności. Powstają przestrzenie networkingowe i kultura wymiany doświadczeń i pracy open-source

– Małe przedsiębiorstwa mają dostęp do narzędzi i kompetencji takich jak duże firmy. Stają się bardziej konkurencyjne

► Państwo wspiera przedsiębiorczość, ponieważ:

Podatki są proste i przejrzyste, małe biznesy otrzymują ulgi podatkowe, w tym pełne zwolnienie z ZUS na rozpoczęcie działalności

– Urzędy i instytucje gospodarcze działają sprawnie, optymalnie i w interesie podatnika. Procedury urzędowe są uproszczone i/lub zdigitalizowane

– Mały biznes ma dostęp do bezpłatnego poradnictwa podatkowo – prawnego

 Co robimy w tym kierunku?

Fundacja Varsztatovnia łączy podejście społeczne z biznesowym. Jesteśmy zdania, że każda organizacja, która chce osiągać swoje cele, powinna myśleć o nich przedsiębiorczo i brać pod uwagę dynamikę rynku. Nasze cele długodystansowe nie są wyjątkiem od tej reguły. Oto co robimy, by zrealizować powyższe cele: 

– Wspieramy małe biznesy. Znacząca większość naszych usługodawców to niezależne, małe prywatne biznesy i organizacje, takie jak prywatne studia wokalne, teatry i instytucje kultury lub niezależni artyści_tki freelancerzy_rki.

– Obniżamy próg wejścia w przedsiębiorczość. Lwia część kadry Varsztatovni to wykonawcy, którzy rozpoczęli lub rozpoczynają własny biznes podczas współpracy z Fundacją. Artystom_tkom prowadzącym warsztaty zapewniamy możlwość prowadzenia własnej działaności jeszcze zanim otworzą własną firmę, zatrudniając ich_je w szeregach Fundacji (np. w ramach projektu Inkubator Varsztatovni), dostarczając im niezbędną praktykę i wiedzę do dalszego rozwoju.

– Uczymy przedsiębiorczości. Podstawa programowa naszych zajęć nie skupia się tylko na zagadnieniach tematycznych, ale również branżowych. Naszym uczestnikom_czkom dostarczamy wiedzę i narzędzia biznesowe, ucząc ich_je, jak pozyskiwać pierwszych klientów oraz jak zbudować silną pozycję na rynku artystycznym.

– Realizujemy projekty pod CSR oraz angażujemy naszych_e wolontariuszy_szki i stażystów_stki w przedsiębiorcze projekty rozwojowe, dostarczając im niezbędne narzędzia do pracy projektowej oraz uwzględniając ich w procesie decyzyjnym.

– Jesteśmy obecni w życiu biznesu i na polskiej scenie startupowej. Nawiązujemy relacje z przedstawicielami_lkami biznesu. Konsultujemy się z sektorem biznesu przy naszych działaniach społeczno – edukacyjnych.

Społeczeństwo 

Wszyscy żyjemy w społeczeństwie, dlatego chcemy budować społeczność opartą na dialogu, wzajemności, zrównoważonym rozwoju i otwartości na zmiany. Uważamy, że odpowiedzialność społeczna i świadomość mocy sprawczej powinny być promowane, a ludzie powinni żyć w harmonii, dbając o balans życiowy.

W Społeczeństwie Przyszłości:

► Ludzie myślą inkluzywnie i są otwarci na zmiany, ponieważ:

– Dialog jest normą społeczną. Promowana jest debata społeczna, wzrasta świadomość efektu bańki informacyjnej. Rozmawiamy i próbujemy zrozumieć przedstawicieli_lki przeciwnych poglądów zamiast się radykalizować

– Panuje tolerancja i równouprawnienie. Promowane są otwartość i serdeczność

– Kształtujemy opinie niezależnie, bazując na faktach, nie opiniach. Popularne są niezależne i nienacechowane opiniotwórczo źródła rzetelnej informacji

– Zacierają się role społeczne. Jesteśmy bardziej pewni siebie w wyrażaniu się. Podejmujemy decyzje życiowe na podstawie własnych celów i potrzeb, nie na podstawie presji społecznej

► Zrównoważony rozwój jest normą społeczną, ponieważ: 

– Zarówno obywatele, jak i rząd mają świadomość ekologicznych konsekwencji swoich działań i kierują się nimi w kształtowaniu społeczeństwa oraz wpływają na sektor biznesu, by ograniczyć jego negatywny wpływ na środowisko

– Promowany jest balans życiowy i harmonia. Zanikają pracoholizm i prokrastynacja. Kultura pracy bierze pod uwagę wartości rozwoju osobistego i czasu wolnego

– Dbamy o zdrowie psychiczne – jest ono ważnym elementem dyskursu społecznego

– Przykładany jest duży nacisk na redukcję chorób cywilizacyjnych. Powstają inicjatywy przyczyniające się do redukcji problemu, które cieszą się wsparciem i uznaniem zarówno organów rządowych i samorządowych, jak i opinii publicznej

► Działalność społeczna i wolontariat jest ważnym elementem życia społecznego, ponieważ:

– Działacze_czki społeczni_ne organizują się i wymieniają doświadczeniem

– Powstają kooperatywy społeczne o większej mocy sprawczej. Organizacje i grupy społeczne chętnie współpracują w interdyscyplinarnych projektach społecznych odpowiadających na bieżące problemy społeczne. Zacieśniają się więzi w III sektorze.

 Co robimy w tym kierunku?

Chcemy tworzyć otoczenie, w jakim sami chcielibyśmy funkcjonować. Wierzymy, że nawet małe oddolne zmiany kolektywnie mają ogromną moc sprawczą. Chcemy, by ludzie mieli świadomość własnej mocy sprawczej i wykorzystywali ją do dobrych celów. Oto co robimy, by zrealizować powyższe cele: 

 

– Od stycznia 2024 roku – w ramach działalności komplementarnej – prowadzimy Poradnię Zdrowia Psychicznego Valeria. W ramach Poradni prowadzimy działania informacyjne i edukacyjne w zakresie zdrowia psychicznego oraz realizujemy terapię indywidulną i grupową, w formie bezpłatnej oraz płatnej.

– Po wybuchu wojny w Ukrainie we współpracy z Komitetem 'Wolna Ukraina’ zorganizowaliśmy ogólnopolską zbiórkę artykułów pomocowych na warsztatach w Varsztatovni. Dary od ponad 20 grup warsztatowych przekazaliśmy do potrzebujących. Dodatkowo oferujemy zniżki dla osób zapisujących się na warsztaty o równowartości wpłat dokonanych na rzecz Sprawy Ukraińskiej. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

– Realizujemy inicjatywy wspierające zrównoważony rozwój i zdrowie psychiczne, np. autorski Projekt Wilga poruszający problematykę symptomów depresyjnych wśród młodych osób, wywołanych izolacją i spadkiem dynamiki życia w związku z COVID-19. Projekt bazuje na konsultacjach społecznych i pracy z ekspertami_tkami. W ramach projektu realizujemy m.in. grupy dyskusyjne dla młodych osób odczuwających negatywne skutki pandemii.

– Edukujemy w zakresie zdrowia psychicznego – np. w ramach bezpłatnych Otwartych Spotkań Mindufulnessowych, podczas których zapraszamy uczestników_czki do wspólnej praktyki medytacyjnej i dzielimy się swoimi doświadczeniami i emocjami.

– Integrujemy społeczność lokalną i działamy na rzecz wiązania się nowych relacji – organizujemy eventy społecznościowe takie jak społeczne kolażowanie w Varsztatovni, wieczory planszówkowe i inne

– Organizujemy Kręgi Młodych Dorosłych – bezpłatne spotkania w formie moderowanej rozmowy, na których poruszamy tematy wrażliwości i emocji. Spotkania funkcjonują na zasadzie grupy samopomocy, a ich celem jest budowanie sieci wsparcia wśród uczestników_czek, nawiązywanie nowych relacji, zmniejszenie poczucia samotności i dostarczenie uczestnikom_czkom pola do ekspresji siebie w bezpiecznych, nieoceniających warunkach. Inicjatywa Kręgu jest międzymiastowa – prowadzi je zespół Fundacji lub nasze lokalne osoby koordynujące.

– Udzielamy konsultacji i mentoringu inicjatyw społecznych i biznesów zaangażowanych społecznie (na przykład przez bezpłatny program konsultacji merytorycznych). Zarówno jako organizacja, jak i indywidualnie wspieramy działalność społeczną i działamy na rzecz zawiązywania się ruchów społecznych. Promujemy wartościowe zewnętrzne inicjatywy jako partner medialny lub współorganizator.

– W ramach Światowego Dnia Zespołu Downa we współpracy ze stowarzyszeniem 'Tęcza” zreazlizowaliśmy dedykowane warsztaty wokalne dla podopiecznych stowarzyszenia.

– Promujemy inkluzywność. W codziennych działaniach wyznajemy zasadę, że społeczeństwo i jego dobra są dla każdego. Tworzymy miejsce sprzyjające budowaniu relacji, a w działaniach społecznych (np. edukacyjny Projekt I-STEM) koncentrujemy się przede wszystkim na osobach zmagających się z wykluczeniem społecznym lub ograniczonymi szansami na rozwój.

– Angażujemy się w ruchy społeczne takie jak Strajk Kobiet czy Pride Month i nie ukrywamy naszej opinii w tematach debaty publicznej.

– Wspieramy akcje charytatywne takie jak aukcja charytatywna Fundacji Między Niebem a Ziemią (jako sponsor).

– W naszych materiałach korzystamy z rzetelnych źródeł lub własnych badań prowadzonych w rzetelny i miarodajny sposób, dbając o higienę informacji.

– We współpracy z Organizacją Studencką Społecznej Innowacji zorganizowaliśmy niedopłatne warsztaty dla samotnych rodziców w ramach akcji Przerwa dla Superbohatera. Celem akcji jest uświadamianie rodziców o znaczeniu dbania o siebie i zapewnienie im możliwości odpoczynku od opieki nad dziećmi (dzieci w trakcie zajęć miały zorganizowaną opiekę)

 

Co możemy zrobić teraz, by uczynić nasze otoczenie lepszym miejscem?

 

Jak widzisz, kwestii do poruszenia jest sporo. Być może zauważyłeś_aś też inne problemy społeczne niż te, nad którymi pracuje nasza Fundacja. Wiemy, że nikt z nas nie rozwiąże ich wszystkich, ale wierzymy, że jeśli każdy dołoży swoją cegiełkę, będziemy w stanie osiągnąć rzeczy, o których nawet nie śniliśmy.

Cokolwiek jest Twoim celem, warto zacząć u podstaw – jeśli chcesz zaangażować się w działalność społeczną, rozpocznij swój własny projekt społeczny (możesz to zrobić w ramach Zwolnionych z Teorii) lub zaangażuj się jako wolontariusz_ka w organizacji, która zgadza się z Twoimi wartościami. Jeśli Twój projekt społeczny potrzebuje mentora lub wsparcia merytorycznego – służymy pomocą!

Jeśli Twoja organizacja chce rozpocząć współpracę z Fundacją Varsztatovnia – w kwestiach organizacyjnych zapraszamy do kontaktu na [email protected] lub +48 6666 444 05.

Więcej o Varsztatovni:

Chcesz przyczynić się do wizji Społeczeństwa Przyszłości? 

Działania naszej Fundacji nie byłyby możliwe bez angażu wolontariuszy_ek i osób, które wspierają naszą inicjatywę.
Jeśli chcesz zaangażować się jako wolontariusz_ka, skontaktuj się z nami!

Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania finansowo, możesz to zrobić wpłacając darowiznę na poniższe dane:

Fundacja Varsztatovnia
Dzielna 5; lokal użytkowy
00-162 Warszawa

09 1140 2004 0000 3302 7787 3141
Z dopiskiem: „Darowizna na cele statutowe”

Partnerzy CSR

 

Fundacja Varsztatovnia szuka partnera CSR, który razem z nami chce tworzyć pozytywne zmiany! 🎨🤝

Jesteśmy największym inkubatorem artystycznym w Polsce, liderem w organizacji warsztatów wokalnych, teatralnych, kreatywnego pisania oraz w wielu innych dziedzinach sztuki. Działamy w 8 największych miastach w Polsce i mamy na koncie ponad 11 000 godzin warsztatów. 🌍✨

Dlaczego szukamy partnera? Wspólnie możemy więcej! Nasza misja to wspieranie młodych talentów, promowanie inkluzywnej kultury i edukacji artystycznej. Współpraca z nami to nie tylko szansa na wsparcie społecznych inicjatyw, ale również na budowanie pozytywnego wizerunku Waszej marki. 💡🌱

Korzyści ze współpracy z nami:
👉 Szkolenia i warsztaty dla Waszych pracowników
👉 Wspólne działania promocyjne i kampanie informacyjne
👉 Udział w naszych wydarzeniach i projektach społecznych
👉 Budowanie strategii CSR z naszym wsparciem
👉 Widoczność w naszej szerokiej i zaangażowanej społeczności

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź szczegóły w naszym PDFie i skontaktuj się z nami na [email protected] lub +48 6666 444 05.

Bądź na bieżąco z działaniami Varsztatovni!

Dołącz do naszego newslettera, by jako pierwszy_a usłyszeć o nowych projektach, aktualnościach warsztatowych oraz nowinkach ze świata sztuki niezależnej.    Treść newsletterów dopasowujemy do miast 🙂


    Chcę być informowany_a o nowo otwartych grupach wybranych warsztatów w moim mieście

    Warsztaty wokalne i muzyczneWarsztaty teatralne / impro / performatywneWarsztaty ruchowe / taneczneWarsztaty kreatywne / manualne / pisarskieWarsztaty rozwojowe / terapeutyczneWszystkie warsztaty

    PolskiAngielskiUkraińskiRosyjski
    Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.