fbpx

Regulamin warsztatów w Varsztatovni

Oraz polityka prywatności

 1. Organizatorem warsztatów jest Fundacja “SWAP – Spontaniczne Warsztaty Artystyczno – Praktyczne” z siedzibą na ul. Kwitnącej 5/45 w Warszawie (KRS 0000740077 NIP: 1182177063) posługująca się nazwą handlową i znakiem towarowym “Varsztatovnia“, zwana dalej Organizatorem.

 2. Warunkiem uczestniczenia w warsztatach jest wysłanie zgłoszenia, akceptacja zgłoszenia przez organizatora i uiszczenie opłaty w terminie wyznaczonym na stronie zapisów.

 3. Ilość uczestników biorących udział w poszczególnych projektach warsztatowych jest ograniczona. Potwierdzeniem uczestnictwa jest mailowe potwierdzenie otrzymania wpłaty wysłane przez Organizatora.

 4. Opłat można dokonywać przez system zapisowy dostępny na stronie internetowej Organizatora lub, jeśli nie jest to możliwe – przelewem tradycyjnym (nie dotyczy płatności ratalnej). W przypadku przelewu tradycyjnego prosimy o zatytułowanie wpłaty imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz nazwą lub numerem grupy.

 5. Organizator ma prawo do odwołania warsztatów w przypadku niezebrania grupy warsztatowej – w takim przypadku Uczestnikom zwracane są wpłacone kwoty wpisowe.

 6. Po dokonaniu zapisu na zajęcia Organizator może dokonać zwrotu częściowego, jeśli Uczestnik poinformuje go o nieobecności na wybranych spotkaniach przed startem warsztatów. W przypadku warsztatów złożonych z dwunastu lub trzynastu zajęć możliwe jest uzyskanie zwrotu za maksymalnie dwie planowane nieobecności, zaś w przypadku warsztatów krótszych niż 9 zajęć – maksymalnie za jedną nieobecność.

 7. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w warsztatach dwunastozajęciowych do 5 dni kalendarzowych od rozpoczęcia zajęć przez grupę uczestnikowi przysługuje zwrot (i zwolnienie z rat w przypadku płatności ratalnej) pełnej wpłaconej kwoty – wysłany przez Organizatora przelewem zwrotnym do 5 dni roboczych od zgłoszenia. W przypadku rezygnacji przed dniem trzecich zajęć – przysługuje zwrot 2/3 (lub zwolnienie z II i III raty) pełnej należności za kurs (czyli sumy rat, lub pełnej ceny), a w przypadku rezygnacji przed dniem czwartych zajęć – przysługuje zwrot 1/3 tej kwoty (lub zwolnienie z ostatniej raty). W przypadku rezygnacji po czwartych zajęciach  – kwoty nie są zwrotne.

 8. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w warsztatach sześciozajęciowych cotygodniowych uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej kwoty do 5 dni kalendarzowych od rozpoczęcia zajęć przez grupę. Po tym terminie kwoty nie są zwrotne.

 9. Płatność ratalna jest dostępna w przypadku kwot większych niż 500zł (z wyjątkami, za zgodą Organizatora). Wszystkie raty są równej wysokości i są pobierane automatycznie, w dniu czwartych i ósmych zajęć kursu, lub w innych terminach podanych podczas zapisu na zajęcia. Termin pobrania raty może być opóźniony do 5 dni z uwagi na aktualizacje systemu i prace modernizacyjne. W przypadku braku możliwości pobrania raty system ponowi próbę po upływie kilku dni – jeśli wciąż nie będzie to możliwe, poprosimy o przelew tradycyjny.

 10. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w datach startu zajęć oraz miejsca zajęć, pod warunkiem, że zostaną one zorganizowane na terenie tej samej miejscowości. Organizator ma prawo do zmiany prowadzącego zajęć.

 11. Faktury za udział w warsztatach są wystawiane na życzenie Uczestnika. Osoby zainteresowane proszone są o przekazanie danych niezbędnych do wystawienia faktury na adres mailowy faktury@varsztatovnia.pl.

 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki podczas warsztatów, ich następstwa oraz utratę mienia podczas warsztatów. Uczestnik jest odpowiedzialny za swoją własność przez cały czas trwania warsztatów.

 13. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.

 14. Udział w warsztatach jest równoznaczny ze zgodą na ew. wykorzystanie wizerunku na publikowanych zdjęciach promocyjnych i innych materiałach graficznych Fundacji (udostępniamy zdjęcia również uczestnikom do własnego użytku uczestnikom)

 15. Administratorem danych osobowych jest Fundacja SWAP – Spontaniczne Warsztaty Artystytczno – Praktyczne z siedzibą na ul. Kwitnącej 5/45 w Warszawie (KRS 0000740077 NIP: 1182177063)

 16. Uczestnicy oraz wszystkie osoby których dane osobowe mamy w bazie mają prawo w każdej chwili wycofać zgodę do ich przetwarzania. Jeżeli osoba wycofująca zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestniczy w danym momencie w warsztatach, wiąże się to z rezygnacją z udziału w zajęciach i zastosowanie ma polityka zwrotów zawarta w niniejszym regulaminie.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu!

– Zespół Varsztatovni