fbpx

Regulamin warsztatów w Varsztatovni

Oraz polityka prywatności

 1. Organizatorem warsztatów jest Fundacja “SWAP – Spontaniczne Warsztaty Artystyczno – Praktyczne” posługująca się nazwą handlową “Varsztatovnia “ zwana dalej Organizatorem.

 2. Warunkiem uczestniczenia w warsztatach jest wysłanie zgłoszenia, akceptacja go przez organizatora i uiszczenie opłaty w terminie wyznaczonym na stronie zapisów

 3. Ilość uczestników biorących udział w poszczególnych projektach warsztatowych jest ograniczona. Potwierdzeniem uczestnictwa jest mailowe potwierdzenie otrzymania wpłaty wysłane przez Organizatora.

 4. Opłat można dokonywać przelewem na konto wskazane na stronie Organizatora. Prosimy o opisanie ich imieniem i nazwiskiem uczestnika, oraz kodem danych warsztatów.

 5. Organizator ma prawo do odwołania warsztatów w przypadku niezebrania grupy warsztatowej – w takim przypadku Uczestnikom zwracane są wpłacone kwoty wpisowe

 6. W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach do terminu wstępnego ustalonego na stronie zapisów (zazwyczaj ok. 5 dni po pierwszych zajęciach), uczestnik ma prawo ubiegać się o zwrot pełnej wpłaconej kwoty. Po upływie okresu na rezygnację kwota nie jest już zwrotna chyba że Organizator dokona wyjątku z uwagi na wyjątkową sytuację.

 7. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian dat startu zajęć (staramy się nie opóźniać 🙂

 8. Faktury za udział w warsztatach są wystawiane na życzenie uczestnika. Osoby zainteresowane proszone są o przekazanie danych do faktury na zapisy@varsztatovnia.pl

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki oraz utratę mienia  podczas warsztatów

 10. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.

 11. Udział w warsztatach jest równoznaczny ze zgodą na ew. wykorzystanie wizerunku na publikowanych zdjęciach promocyjnych i innych materiałach graficznych Fundacji (udostępniamy zdjęcia również uczestnikom do własnego użytku)

 12. Administratorem danych osobowych jest Fundacja SWAP – Spontaniczne Warsztaty Artystytczno – Praktyczne z siedzibą na ul. Kwitnącej 5/45 w Warszawie (KRS 0000740077 NIP: 1182177063)

 13. Uczestnicy oraz wszystkie osoby których dane osobowe mamy w bazie mają prawo w każdej chwili wycofać zgodę do ich przetwarzania

“W razie pytań zapraszamy do kontaktu!”

– Gustav; Maskotka Varsztatovni