fbpx

Regulamin warsztatów w Varsztatovni

Oraz polityka prywatności

 1. Organizatorem warsztatów jest Fundacja “SWAP – Spontaniczne Warsztaty Artystyczno – Praktyczne” posługująca się nazwą handlową “Varsztatovnia “ zwana dalej Organizatorem.

 2. Warunkiem uczestniczenia w warsztatach jest wysłanie zgłoszenia, akceptacja go przez organizatora i uiszczenie opłaty w terminie wyznaczonym na stronie zapisów

 3. Ilość uczestników biorących udział w poszczególnych projektach warsztatowych jest ograniczona. Potwierdzeniem uczestnictwa jest mailowe potwierdzenie otrzymania wpłaty wysłane przez Organizatora.

 4. Opłat można dokonywać przelewem na konto wskazane na stronie Organizatora. Prosimy o opisanie ich imieniem i nazwiskiem uczestnika, oraz kodem danych warsztatów.

 5. Organizator ma prawo do odwołania warsztatów w przypadku niezebrania grupy warsztatowej – w takim przypadku Uczestnikom zwracane są wpłacone kwoty wpisowe

 6. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w warsztatach dwunastozajęciowych do 5 dni kalendarzowych od rozpoczęcia zajęć uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej wpłaconej kwoty – wysłany przez Organizatora przelewem zwrotnym do 5 dni roboczych od zgłoszenia. W przypadku rezygnacji od 6 dni od rozpoczęcia warsztatów, do terminu czwartych zajęć – przysługuje zwrot 2/3 kwoty, w przypadku rezygnacji do szóstych zajęć – zwrot  1/3 kwoty. W przypadku rezygnacji po szóstych zajęciach  – kwoty nie są zwrotne, chyba że Organizator uzna wyjątek z uwagi na nietypową sytuację.

 7. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w warsztatach w formach intensywnych sześciozajęciowych (2 lub 3 razy w tygodniu) uczestnikowi przysługuje zwrot pełnej kwoty do terminu rozpoczęcia drugich zajęć. Po tym terminie kwoty nie są zwrotne, chyba że Organizator uzna wyjątek z uwagi na nietypową sytuację.

 8. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian dat startu zajęć (staramy się nie opóźniać 🙂

 9. Faktury za udział w warsztatach są wystawiane na życzenie Uczestnika. Osoby zainteresowane proszone są o przekazanie danych do faktury na zapisy@varsztatovnia.pl

 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki oraz utratę mienia  podczas warsztatów

 11. Zgłoszenie udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 101 poz. 926.

 12. Udział w warsztatach jest równoznaczny ze zgodą na ew. wykorzystanie wizerunku na publikowanych zdjęciach promocyjnych i innych materiałach graficznych Fundacji (udostępniamy zdjęcia również uczestnikom do własnego użytku)

 13. Administratorem danych osobowych jest Fundacja SWAP – Spontaniczne Warsztaty Artystytczno – Praktyczne z siedzibą na ul. Kwitnącej 5/45 w Warszawie (KRS 0000740077 NIP: 1182177063)

 14. Uczestnicy oraz wszystkie osoby których dane osobowe mamy w bazie mają prawo w każdej chwili wycofać zgodę do ich przetwarzania

“W razie pytań zapraszamy do kontaktu!”

– Gustav; Maskotka Varsztatovni