fbpx

Pisaliśmy ostatnio, że nasza Fundacja ma przyjemność uczestniczyć w 3 letnim projekcie europejskim pod nazwą I-STEM, czyli innowacyjnych i inkluzywnych metodyk nauczania w zakresie nauk ścisłych w szkołach ponadpodstawowych. Czym dokładnie charakteryzuje się ten projekt? Wyjaśniamy:

“W chwili obecnej Europa stoi w obliczu niedoboru osób posiadających wiedzę z nauk ścisłych na wszystkich szczeblach społecznych i gospodarczych. W ciągu ostatnich dziesięcioleci nastąpił wzrost liczby studentów kończących kształcenie z kwalifikacjami w zakresie nauk ścisłych. Nie odnotowano jednak równoległego wzrostu liczby osób zainteresowanych karierą zawodową związaną z tymi naukami. Nie zaobserwowano również wzrostu innowacyjności opartej na naukach ścisłych ani wzrostu przedsiębiorczości. Badania naukowe, innowacje i praktyki z zakresu edukacji nauk ścisłych powinny więc w większym stopniu odpowiadać potrzebom i ambicjom społeczeństwa oraz odzwierciedlać jego wartości. Muszą one odzwierciedlać naukę, której potrzebują obywatele oraz wspierać ludzi w każdym wieku i ich talenty w rozwijaniu pozytywnej postawy wobec nauki.” – można przeczytać w sprawozdaniu Komisji UE z 2015 roku. 

 

Projekt I-STEM został więc stworzony w celu zwalczania wczesnego porzucania nauki i wykluczenia społecznego. Dzięki innowacyjnemu podejściu uczniowie i nauczyciele będą mieli okazję uczestniczyć w projekcie, który może zwiększyć innowacyjność nauczania nauk ścisłych i zmodernizować ich edukację w szkołach ponadpodstawowych. Technika sztuk improwizacyjnych, polegająca na myśleniu poprzez zabawę pozwala wyjść poza pole logicznego myślenia i stworzyć alternatywną logikę, która może pomóc w rozwijaniu kreatywności. Ten mechanizm nauczania daje uczniom możliwość zaangażowania umysłu i ciała do wspólnej pracy. Projekt pozwoli uczniom odkryć swoje własne potrzeby, zwiększyć ich zaufanie i rozwijać ciekawość oraz etyczne spojrzenie na sprzeczności i paradoksy w dzisiejszym świecie (tzw. tożsamość naukowa). 

I-STEM opiera się na profesjonalnej współpracy pomiędzy uniwersytetami, ekspertami w dziedzinie nauk ścisłych, profesjonalistami z branży sztuk scenicznych, nauczycielami szkół ponadpodstawowych i młodzieżą. Projekt ten oferuje innowacyjne sposoby, aby edukacja w tych dziedzinach była bardziej angażująca dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W ramach projektu zostaną opracowane nowatorskie koncepcje aktywnego włączania młodych uczniów do edukacji w zakresie nauk ścisłych z wykorzystaniem podejścia artystycznego, polegającego na tworzeniu własnych animacji cyfrowych (tworzonych przez młodych ludzi dla młodych ludzi). Takie  podejście edukacyjne przyczyni się do zwiększenia motywacji uczniów do nauki przedmiotów ścisłych i wzmocnienia kompetencji przekrojowych, których będą potrzebować w ramach tychże nauk i kariery zawodowej.  Będą oni również zastanawiać się nad własnymi rolami w interakcji między nauką a społeczeństwem oraz nad wartościami zawartymi w badaniach i innowacjach. Dla nauczycieli projekt I-STEM będzie oferował szereg technik nauczania, narzędzi i wskazówek, które pomogą wspierać nauczanie integracyjne w zakresie nauk ścisłych. Ogólnym celem działań projektu jest zapewnienie odpowiednich narzędzi dla nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, co pozwoli im na rozwinięcie umiejętności interdyscyplinarnych, takich jak komunikacja i umiejętności zaangażowania, praca zespołowa oraz bardziej holistyczne rozumienie badań (w tym wartości związane z odpowiedzialnymi badaniami i innowacjami oraz integracja społeczna).

Jakie są założenia projektu?

1. Opracowanie E-Booka

Będzie on oferował przegląd aspektów uznanych za innowacyjne oraz  kreatywne w doskonaleniu inkluzywnego nauczania w obrębie nauk ścisłych i przyrodniczych.

2. Stworzenie kursów mistrzowskich dla nauczycieli na temat poprawy komunikacji i umiejętności w zakresie nauczania przedmiotów ścisłych.

Statystyki pokazują problem w sposobie nauczania tychże przedmiotów – Aż 52% uczniów zgadza się, że sposób, w jaki byli oni uczeni przedmiotów ścisłych był dla nich niewłaściwy. Celem drugiego założenia projektu jest więc poprawienie  doświadczeń zarówno nauczycieli, jak i uczniów. W jaki sposób?  Poprzez wprowadzenie integracyjnej atmosfery w klasie i techniki humorystyczno-dyskusyjne, które wyposażą nauczycieli w innowacyjne podejście do nauczania.

3. Zaprojektowanie i opracowanie scenariuszy lekcyjnych dotyczących realizacji programu edukacyjnego I-STEM.

Scenariusze będą zawierały wskazówki, krok po kroku, jak korzystać z programu edukacyjnego I-STEM, techniki improwizacyjne i techniki wspomagające naukę przedmiotów ścisłych.

Głównym celem scenariuszy będzie promocja:

Równość płci (LGBTQI+)
Współpracy
Inkluzywności
Partycypacji obywatelskiej
Zwalczania wczesnego porzucania nauki
Zwiększania umiejętności i szans na zatrudnienie
Modernizacji edukacji

4. Element cyfrowy (animacja)

Będzie on stanowił formę celebracji i samopromocji dla studentów. Będzie promował znaczenie współpracy i integracji w szkołach. Ten rezultat projektu obejmuje również wymianę pomiędzy szkołami partnerskimi w celu stworzenia animacji cyfrowej promującej założenia projektowe.

5. Dzielenie się wiedzą

Ostatni cel, który połączy wszystkie badania i wcześniejsze założenia projektowe.  Przybierze on postać platformy dla nauczycieli/edukatorów/badaczy, która dostarczy im narzędzia oceny opracowane specjalnie w celu pomiaru efektywności całego projektu.

Bądźcie z nami i śledźcie na bieżąco nasze poczynania w projekcie I-STEM!

______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Partnerzy: GSA, Trinity Access (TCD, Ireland ), St Joseph’s post-primary school in Rush County Dublin, DIAK the Applied Science University Helsinki, Varsztatovnia, Piter Jelles Leeuwarder Lyceum in Holland i LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie

Czas trwania projektu: 1 września 2020 r. – 31 sierpnia 2023 r.