fbpx
Po wielu mailach, spotkaniach i rozmowach telefonicznych, dopasowywaniu stref czasowych pod rozmowy video, tysiącach godzin spędzonych nad wdrożeniem projektu, możemy oficjalnie powiedzieć, że ruszyliśmy z projektem I-STEM! W projekcie, bierze udział siedem organizacji z takich krajów jak Polska, Irlandia, Finlandia i Holandia, a jego głównym celem jest zwiększenie zaangażowania uczniów szkół ponadpodstawowych do nauki przedmiotów ścisłych  poprzez metody artystyczne, a w szczególności improwizację komediową. 

I-STEM ma być odpowiedzią na istotny problem wśród młodych osób, a mianowicie małą liczbę kobiet i osób identyfikujących się jako LGBTQIAP+ ze środowisk mniejszości kulturowych decydujących się na studiowanie przedmiotów ścisłych. Nasz projekt ma na celu rozwiązanie tego ogólnoeuropejskiego problemu poprzez opracowanie nowych technik nauczania, które nauczyciele będą mogli stosować wśród swoich uczniów, aby zaangażować ich do nauki tych przedmiotów.

Jak chcemy to osiągnąć?

Wraz z uczniami, nauczycielami oraz profesjonalistami sztuk scenicznych, skorzystamy z obszernego materiału badawczego, aby opracować bazę wiedzy i kursy, które połączą naukę przedmiotów ścisłych z teatrem komediowym.

Pomimo faktu, że osiągnięcia naukowe przenikają i wzbogacają życie młodych ludzi każdego dnia, a nawet co godzinę, badania przeprowadzone w całej Europie ukazują, że niektóre grupy mają trudności z odnalezieniem się i zaangażowaniem w program nauczania przedmiotów ścisłych. Przykładem tego jest raport z 2020 roku, stworzony przez Fundację Edukacyjną Perspektywy oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego, z którego wynika, że tylko 36% studentów publicznych uczelni technicznych to kobiety. Dodatkowo z wyników zeszłorocznej matury jesteśmy w stanie zauważyć, że rozszerzoną matematykę pisało jedynie 38% kobiet, a z fizyki około 23%, zaś zaledwie niecałe 15% uczniów ze wsi zdawało rozszerzoną matematykę. Ma to bezpośredni wpływ na liczbę uczniów, którzy wybierają się na studia związane z naukami ścisłymi i ostatecznie pracują w tej dziedzinie.

Rozwiązaniem tego problemu jest wyposażenie nauczycieli w nowe i innowacyjne metody nauczania, które przełamią strach i obawy często związane z przedmiotami ścisłymi. Metody, które mamy zamiar wspólnie stworzyć będą dostępne w różnego rodzaju materiałach, które są obecnie w trakcie opracowywania. Kursy, e-booki, czy też animacje – to wszystko w najbliższej przyszłości będzie dostępne na stronie internetowej I-STEMu, więc zachęcamy do jej regularnego sprawdzania!

Teatr komediowy i improwizacja są sprawdzonymi metodami usuwania barier i poprawy komunikacji. Dlatego to one będą wykorzystywane w metodykach I-STEMu i zwiększą zaangażowanie młodych ludzi do nauki przedmiotów ścisłych. Zespół I-STEM jest obecnie w trakcie opracowywania treści i planuje wydać pierwsze pomoce naukowe już  w kwietniu 2021 roku. 

Zachęcamy do zapisania się do newslettera I-STEMu poprzez stronę internetową, aby być jednym z pierwszych, którzy skorzystają z tego innowacyjnego projektu – nie możemy się doczekać, aby się nim z Wami podzielić! 

Partnerzy: GSA, Trinity Access (TCD, Ireland ), St Joseph’s post-primary school in Rush County Dublin, DIAK the Applied Science University Helsinki, Varsztatovnia, Piter Jelles Leeuwarder Lyceum in Holland i LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie