fbpx

[AKTUALIZACJA OŚWIADCZENIA NA DZIEŃ 10.06.20]

——–
Zmiany w harmonogramie zajęć

Drodzy Uczestnicy!

Już niebawem, bo 15 czerwca odbędą się pierwsze zajęcia stacjonarne w Varsztatovni po przerwie związanej z pandemią. Nie możemy doczekać, się, żeby Was zobaczyć!

Daty wszystkich zajęć można zobaczyć w na bieżąco aktualizowanym kalendarzu warsztatów. Polecamy sprawdzić kalendarz przed udaniem się na zajęcia by potwierdzić, terminy i miejsce zajęć (o wszystkich zmianach informujemy na bieżąco, jednak informacja z różnych powodów może nie dotrzeć).

Wznowienie zajęć nie oznacza jednak, że zagrożenie zostało zażegnane. Zanim pojawisz się na zajęciach zapoznaj się proszę z poniższymi wytycznymi, by mieć pewność że wiesz jak postępować, by pozostać bezpiecznym:

Do zobaczenia!
Zespół Varsztaotvni

Jak będą wyglądały zajęcia stacjonarne po kwarantannie? 

 

Zniesienie kwarantanny i obostrzeń nie oznacza, że problem został zażegnany całkowicie – dlatego też już teraz wyposażamy wszystkie sale warsztatowe w żele antybakteryjne, oraz przez pewien czas podczas ćwiczeń warsztatowych będziemy unikać bezpośrednich kontaktów fizycznych, wietrzyć sale przed wizytą każdej grupy oraz prosić uczestników, by ominęli zajęcia, jeśli mają objawy grypowe (będzie można je potem odrobić w innej grupie, jeśli takowa będzie dostępna).

 

Dlatego też wprowadziliśmy nowe wytyczne dotyczące zajęć stacjonarnych, by zapewnić najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa dla prowadzących i uczestników: 

– Każda sala warsztatowa będzie regularnie dezynfekowana (wszystkie często dotykane powierzchnie) 

– Między warsztatami, lub w ich trakcie (jeśli pozwoli na to pogoda) będziemy dokładnie wietrzyć pomieszczenie

– Będziemy unikać ćwiczeń związanych z bezpośrednim kontaktem fizycznym między uczestnikami

– Uczestników z objawami grypy będziemy prosić o opuszczenie zajęć (będzie można je potem odrobić w równoległej grupie, jeśli takowa będzie dostępna) 

– Przed zajęciami obowiązkowo wszyscy obecni będą musieli umyć ręcę (wodą i mydłem lub dostarczonym płynem do dezynfekcji)

– Na zajęciach zachowamy bezpieczne odstępy między uczestnikami

Epidemia a zwrot opłat za warsztaty

Wybuch pandemii koronawirusa postawił w niezwykle wymagającej sytuacji wiele instytucji i przedsiębiorstw z branży turystycznej oraz kulturalnej. Wyjątkiem nie jest niestety Fundacja Varsztatovnia. Rozumiemy, że przesunięcia zajęć nie są wszystkim z Was na rękę i mimo tego, że wszystkie warsztaty odbędą się w późniejszych terminach, część z Was woli całkowicie z nich zrezygnować (zwrot kwoty jest możliwy przy rezygnacji przed planowaną datą pierwszych zajęć zgodnie z naszym regulaminem). 

Niestety rezygnacji zgłoszonych w trakcie pandemii dotyczących zajęć stacjonarnych nie możemy zrealizować od razu w związku z utrudnioną sytuacją rynkową. Zwroty mogą być opóźnione do maksymalnie 180 dni na podstawie przedstawionej poniżej podstawy prawnej, jednak będziemy starali się realizować je przed upływem ustawowego czasu.

Postawa prawna odroczenia zwrotów

Podstawą prawną odroczenia zwrotów są następujące przepisy tzw. Tarczy Antykryzysowej:

Art. 15zp.:
1.
Przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z organizacją wystaw i kongresów lub działalnością kulturalną, rozrywkową, rekreacyjną i sportową lub organizujący wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe w przypadku rozwiązania umowy z klientem, które to rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest zobowiązany zwrócić wpłacone mu przez klienta środki w terminie 180 dni od dnia skutecznego rozwiązania umowy.

2. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymanie w zamian od przedsiębiorcy vouchera do realizacji na poczet przyszłych wydarzeń w obszarze działalności przedsiębiorcy w ciągu roku od dnia, w którym miało się odbyć wydarzenie, za które klient wniósł zapłatę.

3. Wartość vouchera, o którym mowa w ust. 2, nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy przez klienta.

W związku z powyższym zamiast rezgnowania z zajęć zachęcamy serdecznie do zamiany zapisu w voucher, który będzie można wykorzystać do zapisu na dowolne inne zajęcia stacjonarne lub online – będzie on możliwy do wykorzystania od momentu jego otrzymania (natychmiastowo) do końca roku 2021.

Jeśli Twoje zajęcia nie rozpoczęły się przez epidemię, możesz zamienić swój zapis na voucher tutaj.